Arkitekturskisser, fria fantasier, under skoltiden ca 1978-1986. Skisserna är oftast i A4-format eller mindre och ofta hastigt nedtecknade som klotter, under lektionstid eller telefonsamtal... Foto: Tor Cederman.