Grantoppstjärnor

Jupynt på Svensk Slöjds butik på Nybrogatan i Stockholm julen 2012. Foto Tor Cederman och Maria Höglund.