Honeymoon

Utställning på Arvika Konsthantverk, april 2010. Tillsammans med Annie Lindgren och Ulrika Anéer. Foto: Annie Lindgren och Tor Cederman.

"Annie arbetar företrädesvis med keramik och glas. Ulrika jobbar med järn och stål men också textil. Tor tillverkar sina alster i blandteknik, mest i papper och textil. Förkärleken för det lustfyllda och rikt dekorerade, liksom dragningen till det absurda och stilmässigt ogripbara är några gemensamma nämnare. Att ha sinne för humor tycker alla tre är en tillgång."