Påsk!

Påskföremål som återfinns på Svensk Slöjd på Nybrogatan i Stockholm, från och med början av mars 2012. Foto Tor Cederman. 

 

Fåglar i urval:

 

Ägg i urval: