Hjärtan sålda i diverse olika sammanhang under 2007 och 2008. Foto: Tor Cederman.

 

En serie mindre hjärtan kantade med girlanger av silkepapper tillverkades 2006. De presenterades på Värmlands museum i utställningen "Slöjdsommar" och Skansens julutställning "Kära hjärta" 2006. Foto: Magnus Andersson, Oscar Hermelin.