Modell av Härnösands Gymnasium, av Olof Tempelman. Arkitekturmuseet, 2004. Foto: Tor Cederman.

 

 

Modell till "Annie Get Your Gun", Chinateatern 1990. Scenograf Lennart Jirlow. Foto: Tor Cederman.

 

 

Modell av Drottningholms slottsteater, 1987. Genomgripande upprustning av befintlig modell från början av 1900-talet. Med anledning av teaterutställning i Brighton 1987. Foto: Johan Ödmann och Tor Cederman.

 

 

Drottningholms slottsteater 1982. Eget projekt under skoltiden i Karlstad 1978-1983. Deponerad på Sveriges Teatermuseum. Foto. Carin Willén.