Drottningar – kvinnlighet och makt

En utställning med temat: Vad gör en drottning? Livrustkammaren 1999-2000. Diplomerad under den nordiska museifestivalen i Stavanger 2000. Tillsammans med Anne Grönhammar. Foto: Göran Schmidt.