Frisk luft

En utställning om homosexuella i Stockholm under 100 år på Stockholms Stadsmuseum, 2000-2001. Tillsammans med: Lena Högberg och Anette Åström. Foto: Peter Lundin.