"Gustav Adolf på 15 minuter" 2007-2017, utställning om Gustav II Adolf, på minnesplatsen utanför Lützen. Tillsammans med Inger Schuberth, Bonn.

Omgestaltades 2017 av Inger Schuberth.

Foto: Tor Cederman.