”Olga och Ingegerd”, utställning om två svenskättade kvinnor som blev bortgifta och som flyttade till Kiev omkring år 1000 e. Kr. På Historiska Museet i juni 2004. Tillsammans med Ola Olsson. Foto: Christer Åhlin, SHM.