Yggdrasil

"Sagorummet Yggdrasil" på Historiska Museet i Stockholm, februari 2010. Tillsammans med Rita Hemå och Karina Hedman, Historiska Museet. Foto: Erik Rothman.