”Svensk arkitektur under 1000 år”, omgestaltning och flytt av Arkitekturmuseets förra basutställning till Skeppsholmskyrkan i juni 2002. Tillsammans med Susanna Janfalk. Foto: Åke E:son Lindman.


 

”Operamodeller”, utställning om operascenografi med sexton modeller i Kungliga Operans trapphall och guldfoajé, 2004-2005. Tillsammans med Inger Mattson och Helena Iggander på Kungliga Operans arkiv. Foto: Helena Iggander.

 

 

"Guldrummet 10 år", liten utställning på Historiska Museet i Stockholm 2004. Foto: Christer Åhlin, SHM.

 

 

”Vanitas Vanitatis”, utställning med svenska konstnärer och formgivare på slottsmuseet i Lützen och Värmlands Museum i september 1999 respektive juni 2000. Konstnärer: Johan Magnusson, Annie Lindgren, Helena Bengtsson, Kajsa Aronsson, Bodil Göransson, Olle Olls och Sigre Tullkvist. Tillsammans med dr. Inger Schuberth, Bonn. Foto: Annie Lindgren.

 

 

Två monterskåp, Sigtunastiftelsen 2000. Liten utställning med hyllningsadresser och album som skänkts till Oscar Ekman. Tillsammans med Bo Hansson. Foto: Tor Cederman.

 

 

”Från fonografer och stumfilm till multimedier och satellit”, Statens ljud- och bildarkiv 1996.
Tillsammans med Britt-Marie Lundahl, John-Olov Sidén och Eva Block. Foto: Tor Cederman.

 

 

”Estland – Sverige, ett kulturhistoriskt möte”, Livrustkammaren 1996. Tillsammans med AnneMarie Dahlberg, Livrustkammaren. Foto: Göran Schmidt.

 

 

”Unter den drei Kronen” utställning om svensk/pommerska förbindelser, Johanniskloster Stralsund 1996. Tillsammans med dr. Inger Schuberth, Bonn. Foto: Tor Cederman.

 

 

Hängning av fotografier av Lennart Nilsson. Tillsammans med Ann Grönhammar. Inredning av ”Riddarklubbsrummet”, Livrustkammaren 1993. Foto: Tor Cederman.

 

 

Installation med Gustaf III:s tornérspelsföremål i utställningen ”Riddarlek och tornérspel”, Livrustkammaren 1992. Formgivning tillsammans med Gösta Hillfon, samt dekormåleri. Utställningskommissarie: Lena Rangström, Livrustkammaren.