Vikingar

Omgestaltning av befintlig basutställning på Historiska Museet i januari 2005. Tillsammans med Rita Hemå och Fredrik Svanberg. Foto: Christer Åhlin, SHM.