Det gustavianska operahuset - en teatermodell för alla 

 

Gustavianska_operan_1892bb.jpg

Akvarell av Anna Palm de Rosa 1892. Stockholmskällan. 

 

En kulturhistorisk insats

Det Gustavianska Operahusets fasad lever alltjämt kvar i Arvfurstens palats, nuvarande UD vid samma torg, som nästintill är en exakt kopia. Men idag finns det inte någon åskådlig modell av interiören. En modell av åskådarrummet och scenen erbjuder möjlighet att åter kunna uppleva arkitekten Adelcrantz formspråk. En tredimensionell rekonstruktion i skala 1:20 ger en realistisk närvarokänsla som är svårslagen. 

Att äntligen få tillgång till en modell av Gustaf III:s operahus är en kulturhistorisk angelägenhet för alla. Modellen ska visas permanent på Kungliga Operan men även periodvis i andra lokaler i samband med olika utställningar och evenemang. 

 

800px-Gustavianska_operan_1890bbb.jpg    Gustavianska_operan_1892cc.jpg

Fotografi av salongen, kort före rivningen 1892. Stockholmskällan.             Gamla Operan rivs inför nyfikna åskådare, 1892. Stockholmskällan.

 

Illusion av trä, papp och gips

Modellen kommer att bli cirka två meter lång och en meter bred. Invändigt tillverkas alla detaljer av trä, papp och gips – allt illusoriskt målat – för att sedan illumineras med fiberoptik. Salongens inredning var i verkligheten skapad av just trä, papp och gips!

Modellen ska gestalta teaterns interiör från tiden när huset var nybyggt med inblick från bakre delen av åskådarrummet. Den ska redovisa förhållandet mellan scen och salong så som publiken upplevde det. Utvändigt kläs modellen med ett estetiskt och skyddande hölje av trä.

Arbetsprocessen ska dokumenteras i ord och bild för att kunna återges i bokform.

 

GamlaOperanSkiss2014CCxx.jpg   GamlaOperanProscenium2014AAxx.jpg

Arbetsskisser av Tor Cederman, 2014. Foto Tor Cederman.

 

RitningarA.JPG   RitningarB.JPG

Nya ritningar i skala 1:20 och olika förlagor. Det gäller att hålla rätt på meter och aln. Bandhagen, januari 2015. Foto Tor Cederman.

 

Arbetsplanritning, rekonstruktion.      Längdsektionsritning, rekonstruktion.

Arbetsplanritning av salongen. Foto Tor Cederman.                                                   Längdsektionsritning av salongen, en rekonstruktion. Foto Tor Cederman.
                                                 

 

Längdsektionsritning av prosceniet, rekonstruktion.    Tvärsektionsritning av proscenievalvet, rekonstruktion.

Längdsektionsritning av prosceniet. Foto Tor Cederman.                      Tvärsektionsritning av proscenievalvet, En rekonstruktion. Foto Tor Cederman.

 

Mellanrapport2016_Dx.jpg  Mellanrapport2016_Ax.jpg

Modellen börjar ta form i oktober 2016. Foto Tor Cederman. 

 

GamlaOperan2017A.jpg   GamlaOperan2017B.jpg

Arbetet fortsätter, januari 2017. Foto Tor Cederman.

                                  

Modellen i mars 2017. Foto Tor Cederman

Modellen som den såg ut i mars 2017. Foto Tor Cederman.

 

Bildkavalkad från vintern/våren 2018:
      

ModellHemsida_Maj2018Fx.jpg    ModellHemsida_Maj2018Dx.jpg

ModellHemsida_Maj2018G.jpg   ModellHemsida_Maj2018Bx.jpg

ModellHemsida_Maj2018Ex.jpg  ModellHemsida_Maj2018x.jpg

ModellGamlaOperan_Maj2018C.jpg

ModellGamlaOperan_Maj2018A.jpg     ModellGamlaOperan_Maj2018A.jpg

 

Klickbara bilder från våren 2019:

 

Klickbara bilder från våren 2020. Arbetet fortsätter på Kungliga Operans verkstäder i Nacka. Invigningen framflyttad till hösten 2021 på grund av pandemin:

 

Klickbar bild från sommaren 2020. Modellen nästan färdig. Fattas belysning:

 

Ett svenskt kulturarv 

Det Gustavianska operahuset har en given plats i Stockholms och Sveriges kulturarv. Det var känt både i Sverige och utomlands, både för dess dramatiska historia och för dess skönhet. Operan byggdes på uppdrag av Gustaf III som blev skjuten under en maskeradbal i samma byggnad 1792, tio år efter dess invigning. Operahuset upplevdes med tiden allt mer som föråldrat och 1892 revs huset, ett drastiskt och olyckligt beslut. 

Som tur är finns det idag en stor del av teatersalongens inredning bevarad tack vare Artur Hazelius, Skansens och Nordiska Museets grundare. Stockholms Stadsmuseum, Kungliga Operan, Statens musikverk och Nordiska Museet har inredningsdetaljer i sina samlingar.

 

Stadsmuseum2014Bx.JPG   StadsmuseumFFxxzz.JPG   

Bilder från ett besök på Stockholms Stadsmuseum 2014. Foto Tor Cederman.

 

Du kan hjälpa till!

Kungliga Operan är projektet behjälpligt med forskningsmaterial, byggmaterial och tillhandahåller arbetslokaler.

Samfundet S:t Erik, Stockholmsgillet, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Längmanska Kulturfonden, samt Statens Fastighetsverk med bidrag hämtade ur Helgo Zettervalls fond, har alla beviljat ekonomiskt stöd och är synnerligen viktiga för att modellprojektet har kunnat påbörjas.

 

För att nå målet behövs ytterligare finansiering. Alla bidrag är välkomna på

bankgironummer 5182-4225!

 

OPERAN_TEXT_LOGO_SVART_hairline.jpg

St_Erik_svart_Loggo_OK.jpg    Gillet_logo.jpg

SFV_log_PMS_kopia.jpg   

KPS_logo_2015-300x193.jpg

 

Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

Rossanders donationsfond, Stadsmuseet i Stockholm