Hemtamt på Museet Kvarnen i Filipstad 25/11 2017 - 7/1 2018

Konstverken är inspirerade av anekdoter och berättelser om mina förfäder som bodde i östra Värmland i Filipstadstrakten. Min mormor Märta är en central gestalt. Det är hennes enkla ursprung som statarflicka som ligger till grund för "Hemtamt". Hennes färdigheter att virka, sticka och sy har inspirerat mig att göra egna konstverk, ofta stora och färgrika. Jag vill förvalta mitt arv efter mormor men gå flera steg längre - gamla tyger och pinaler skall få komma fram ur sina lådor och tas i bruk - det skall bli fest! Att få ställa ut på Kvarnen i Filipstad har varit en sann glädje eftersom konstverken där verkligen hittat hem.

Projektet "Hemtamt" är pågående - nya verk tillkommer - att hitta mitt ursprung, min historia är själva drivkraften. Det är inte alltid jag vet vartåt jag är på väg. Ibland berättar mina konstverk det för mig...

Utställningen är den första där mina konstverk, som förut visats på olika ställen separat eller tillsammans i olika kombinationer, visas på samma gång i en rymlig lokal. 

Foto: Tor Cederman