Ny basutställning på Ålands Kulturhistoriska Museum

Sedan augusti 2014 har jag arbetat med de nya basutställningen på Ålands Kulturhistoriska Museum. Min uppgift har varit att under hösten 2014 leda workshops i hur man utställningsmässigt förmedlar en berättelse med texter, föremål och bilder - hur man hittar en hanterbar informationsmängd i ett stort grundmaterial - att kollektivt leta efter ett grundackord.

Jag har också formgivit montrarnas inredningar och valt ut färgnyanser. Det har varit en komplex uppgift i tätt samarbete med kunnig personal: Viveka Lönndahl, Annika Dahlblom, Graham Robins med flera. Rita Jokiranta har stått för grafisk formgivning och foto, samt ett fantastiskt bildspel i det inledande årstidsrummet.

Utställningens arkitekter är Markus Wikar, Geometria samt Iikka Airas och Auvo Lindroos, Futudesign.

Utställningen invigdes den 11 augusti 2016 tillsammans med den nya basutställningen på Ålands Konstmuseum, som finns vägg i vägg i samma byggnad.

Foto: Tor Cederman