Frizon

Formgivare till "Frizon". Utställning om homosexuella ombord på Svenska Amerika Linjen. På Sjöhistoriska Museet i Stockholm och Sjöfartsmuseet i Göteborg, 2008-2009. Tillsammans med Johanna Haverlind och Cecilia Gustafsson (grafisk form). Foto: Anneli Karlsson.