"Gustav Adolf, König von Schweden - Die Kraft der Erinnerung 1632-2007", utställning om minneskulten kring Gustav II Adolf. Slottet i Lützen augusti-december 2007. Inlån från Livrustkammaren och Uppsala Universitetsbibliotek. Formgivning tillsammans med Jörg Wachtel (Diplom-Grafiker, Halle). Övriga i utställningsgruppen: Dr. Inger Schuberth, Dr. Gaby Kuper och Maik Reichel. Foto: Thomas Ziegler.