”Svenska Victoriaförsamlingen 100 år”, jubileumsutställning i Felleshuset på de nordiska ambassaderna i Berlin samt på Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Juni 2003. Tillsammans med Peter Wänehag, Helga Lundevall och dr. Inger Schuberth, Bonn m. fl. Foto: Tor Cederman.