Jag har alltid tecknat och målat. Trots vissa framgångar med egen bildkonst i unga år så tog inte karriären riktigt fart. Men måleriet har alltid legat som en stabil grund när jag har arbetat med utställnings- och scenografiuppdrag etc. Det var först 2010 som jag kom igång “på riktigt” med egna alster. Olika gynnsamma faktorer samverkade: en separation, en resa till Indien, lite bättre ekonomi… framförallt visste jag plötsligt vad jag ville förmedla med min konst. Allt arbete fram till dess var ändå inte förgäves. Det gäller att prova sig fram!

1989 – 2000

1984-1988

1980-1984