Presentation av museet och myndigheten SFHM. Invigning i oktober 2012. Tillsammans med Thomas Roth, 1:e intendent. Foto: Tor Cederman.