”Flor för många tårar”, textil, 2016. Foto: Per Christiansen och Tor Cederman.