”Flor för många tårar”, textil, 2015. Bilder från Krokstad herrgård, Rydals museum och Rättviks konsthall. Foto: Per Christiansen och Tor Cederman.