”Granparad”, blandteknik, 2020. Foto: Tor Cederman och Per Christiansen.