Formgivare och textkonsult till basutställningen “Gustaf Fröding 100 år” på Alsters herrgård i Karlstad, Karlstads Kommun, maj 2010-september 2023. Tillsammans med Per-Olov Byh, Barbro Järliden, Johan Cullberg, Andreas Öjehag, Anneli Raninen Lundberg m. fl. Konstverk och bilder av: Helena Bengtsson, Elisabeth Ohlson Wallin, Anna Odell m. fl. Foto: Anneli Raninen Lundberg.