”Gustafs kottar”, blandteknik, 2011. Foto: Per Christiansen och Tor Cederman.