Utställning på Konsthantverkarna Stockholm, juli 2010. Tillsammans med Annie Lindgren och Ulrika Anéer. Foto: Annie Lindgren.