Grantoppstjärnor och hjärtan som såldes på Svensk Slöjd i Stockholm julen 2012. Foto: Tor Cederman.