Första advent den 27 november 2022 invigdes min julkrubba i Nors kyrka i Nor/Segerstad församling utanför Vålberg i Värmland. Figurerna av snidat olivträ fanns redan i församlingens ägo men de behövde ett nytt hem. Krubban är bland annat gjord av italiensk korkeksbark. I uppdraget ingick att pryda kyrkorummet med stora textila hjärtan.

Foto: Tor Cederman.