”Juninatt I-III”, textilt kollage, 2015. Foto: Per Christiansen och Tor Cederman.