”Konserverad frukt”, blandteknik, 2017. Foto: Tor Cederman och Per Christiansen.