Formgivning av utställning om manligt badmode på Nordiska museet 2011. Utställningsgrupp: Rose Marie Almgren och Marianne Larsson. Foto: Peter Segemark, Nordiska museet.