Skulpturer tillverkade med mosaik av porslinskross, så kallad trencadis. Foto: Tor Cederman.