Den 21 april 2022 invigdes min modell av Gustaf III:s operahus. Modellen visas nu på Kungliga Operan men kommer även att periodvis visas i andra lokaler i samband med olika utställningar och evenemang. Modellen är cirka två meter lång och en meter bred. Arbetet med modellen påbörjades 2013. Stort tack för generösa bidrag från: Samfundet Sankt Erik, Stockholms-Gillet, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Rossanders donationsfond samt Statens Fastighetsverk med medel ur Helgo Zettervalls fond. Foto: Tor Cederman.