För mig är tecknandet ett viktigt verktyg när jag skall presentera mina tankar och idéer inför ett scenografi- eller utställningsjobb. Men en nedtecknad tanke eller idé behöver inte nödvändigtvis tjäna något konkret syfte mer än att tanken eller idén lämnar hjärnan, blir visualiserad, och därmed lättar på ett kreativt övertryck. Som barn behövde jag och mina syskon ofta ”rita av oss” efter att vi hade upplevt något som gjorde intryck på ett eller annat sätt. Gestaltningsprocessen med penna och papper var från början en sorts lek utan mål men blev med tiden mitt yrke. Det är cirka 2000 bilder i Skissarkivet så det kan det kan ta några sekunder extra att öppna vissa sidor. Ha tålamod!