”Stjärnor I-X”, blandteknik, 2011. Foto: Tor Cederman och Per Christiansen.