Skulpturer i textil blandteknik, 2023. Utställda för första gången i utställningen “Nostalgia” i Rättviks konsthall 2023-2024. Foto: Tor Cederman.