”Tre gånger Märta”, blandteknik, 2016. Foto: Tor Cederman och Per Christiansen.