”Tupp”, textil blandteknik, 2008. Foto: Tor Cederman och Per Christiansen.