”Vissna drömmar”, textil blandteknik (virkad av damstrumpor efter mormor) 2012. Foto: Tor Cederman.