I augusti 2014 påbörjade jag samarbetet med Ålands Kulturhistoriska Museum. Min uppgift var att under hösten 2014 leda workshops i hur man utställningsmässigt förmedlar en berättelse med texter, föremål och bilder. Uppdraget övergick i att hjälpa museet att begränsa mängden föremål och bilder, att formge utställningsmontrarnas inredningar och välja färgnyanser. Det var en komplex uppgift i tätt samarbete med kunnig personal: Viveka Lönndahl, Annika Dahlblom, Graham Robins med flera. Utställningens arkitekter var Markus Wikar, Geometria samt Iikka Airas och Auvo Lindroos, Futudesign. Svenska Qpoint under ledning av Peter Lundin ansvarade för ljussättningen.

Utställningen invigdes den 11 augusti 2016 tillsammans med den nya basutställningen på Ålands Konstmuseum, som finns vägg i vägg i samma byggnad. Foto: Tor Cederman och Graham Robins.

Välkommen att se mina skisser!

Till skissarkivet