Klicka på respektive rubrik!

Inredning:

2008 – Tempelriddaren, Värmlandsteatern i Karlstad

Inredning av Värmlandsteaterns studioscen “Tempelriddaren” i Karlstad 2008. Tillsammans med: Bengt Davidsson, Karl Runqvist, Magnus Andersson m. fl. På uppdrag av Karlstads kommun och Landstinget i Värmland. Foto: Johan Eklund.

Välkommen att se mina skisser!

Till skissarkivet

1993-2009 – Diverse olika inredningar

Modeller:

2018 – Gävle Konsthall, arbetsmodell

Beställningsuppdrag från Gävle Konsthall. Modellen är ett mycket praktiskt och konkret redskap för att planera konstutställningar; ett oslagbart medium för att testa olika rumsliga lösningar, enskilt eller i grupp.

2004 – Härnösands gymnasium, ARKDES i Stockholm

Modell föreställande Härnösands Gymnasium, av Olof Tempelman. Arkitekturmuseet, 2004. Foto: Tor Cederman.

1987 – Drottningholmsteatern, Operans verkstäder

Modell av Drottningholms slottsteater, 1987. Genomgripande upprustning av befintlig modell från början av 1900-talet. Med anledning av teaterutställning i Brighton 1987. Foto: Johan Ödmann och Tor Cederman. Tyvärr dåliga interiöra bilder med belysning. Eventuellt nya bilder på gång 2022.

1987 – Drottningholmsteatern, hemmaprojekt

Drottningholms slottsteater 1982. Eget projekt under skoltiden i Karlstad 1978-1983. Foto: Carin Ringmar.

1977 – Drottningholmsteatern, hemmaprojekt

Ingmar Bergmans “Trollflöjten” som sändes i svensk TV 1975 fångade mig totalt. Jag var som uppslukad av operan, filmatiseringen och framförallt Drottningholmsteatern som jag först senare förstod att Bergman hade låtit kopiera i SVT:s filmstudio. Det förtog inte på något sätt magin utan snarare förstärkte den. Modellen var enkel och gjord av papp. Delar av den finns kvar men det mesta är förgånget. Endast några dåliga bilder, varav en är dubbelexponerad, är bevarade. Men de är ganska roliga ändå. Håll till godo!

Illustration:

2000-2008 – Judisk Krönika

Sex omslagsillustrationer till tidskriften “Judisk Krönika”. Efter bildidé av Annie Winblad Jakubowski. Beställare Jackie Jakubowski. Foto: Tor Cederman.

2000 – Svenska gastronomiska institutet

Illustrationer till invigningskort och folder 2001. Efter bildidé av Annie Winblad Jakubowski. Foto: Tor Cederman.