I Arkivet går det att botanisera bland äldre arbeten och uppdrag. Det är ett stort material, men allt är indelat i olika kategorier med rubriker. Det är lätt att klicka sig fram och kika på det som kan intressera! Skissarkivet är en samling teckningar och utkast, nya och äldre. De länkar samman alla mina konstnärliga grenar. Skisserna är en konstform i sig och bildar ett eget kosmos där idéer och visioner lever sitt eget liv och allt fortfarande kan hända. I Pressklippsarkivet går det att följa hela min konstnärliga bana från tjugoårsåldern fram till idag.