Utställningen “Teaterkungen – prakten, makten och teaterkostymerna på Gustav III:s tid” invigdes 19 oktober 2023 och kommer att visas åtminstone hela 2024, kanske med förlängning under våren 2025. Hela projektet är ett samarbete mellan Livrustkammaren och Kungliga Operan. Producenter har varit Livrustkammarens Sofia Nestor, Magdalena Westin Piotrowska och Operans Helena Iggander. Mårten Jansson var projektledare och Johan Ehnberg produktionsledare (Statens historiska museer). Conny Åhs (Ad Lumen Lightdesign) gjorde en inlevelsefull ljusdesign, som till stora delar är en rekonstruktion av belysning med levande ljus. Foto: Tor Cederman.

Välkommen att se mina skisser!

Till skissarkivet