Formgivning av Region Värmlands nya monter till Bokmässan i Göteborg. Grundidé tillsammans med Ricky Andreis, projektledare. I montern ingår även Visit Värmland och Heidruns Förlag. I min idé ville jag lyfta fram värmländsk glesbygd. Fotografier av Rolf Johnson, som bor i Rottneros, kom att bli min viktigaste inspirationskälla. Ett litet urval av dessa fotografier visades i monterns auditorium 2016. Foto: Tor Cederman.

Välkommen att se mina skisser!

Till skissarkivet