Jag har sedan slutet av 1980-talet jobbat med utställningar i olika sammanhang, främst med tematiska utställningar på muséer. Utställningsmediet passar mig; har nog alltid varit lite “museal” sedan barndomen. Även om själva formgivningen alltid är spännande att jobba med är det innehållet och folkbildningsaspekten som lockar mer och mer. Jag skriver också utställningstexter.