Jag har sedan slutet av 1980-talet jobbat med utställningar i olika sammanhang, främst med tematiska utställningar på muséer. Utställningsmediet passar mig; har nog alltid varit lite “museal”. Även om själva formgivningen alltid är spännande att jobba med är det innehållet och folkbildningsaspekten som lockar mer och mer. Jag skriver också utställningstexter.